top of page

Kompenzace pro společnosti

Icons-01.png

Emise CO2 vaší společnosti nebo organizace můžete kompenzovat prostřednictvím programu MSP Klima podporou našeho projektu zalesňování jako účastník projektu. Můžete si vybrat mezi částečnou kompenzací a plnou kompenzací emisí CO2. Z výpočtu a analýzy CO2 lze poznat, kde spočívá největší potenciál pro vaše snížení emisí CO2.

Evropská unie bude po roce 2050 vypouštět jen takový objem emisí, který je schopná odbourat, ať už pomocí stromů nebo moderních technologií. Počítá s tím nový klimatický zákon EU.

Evropská komise dnes představila návrh nařízení, které má země EU přimět k razantnímu snižování emisí uhlíků. S klimatickou legislativou přišla Komise necelé tři měsíce poté, co od všech členských států vyjma Polska získala souhlas s přechodem k uhlíkové neutralitě do roku 2050.

„Evropská rada ve svých závěrech z 12. prosince 2019 souhlasila s cílem dosáhnout klimaticky neutrální Unie do roku 2050, a to v souladu s cíli Pařížské dohody. Uznala také, že je zapotřebí zavést rámec, který to umožní, a že transformace bude potřebovat značné veřejné i soukromé investice,“ připomněla Komise v dnes zveřejněném nařízení o klimatické neutralitě.

https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/novy-klimaticky-zakon-prinuti-zeme-eu-splnit-sve-sliby-z-uhlikove-neutrality-se-stava-zavazek/

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200304_climate_law_cs

Účastníci programu MSP Klima  obdrží různá loga pro komunikaci v závislosti na typu kompenzace CO2, kterou si zvolili.  To umožní průmyslu proaktivně představit schůdné řešení a tím bojovat proti dalším regulačním opatřením.

Label_MSPKlima_CO2 neutralni projekt.png
Podporovatel

Společnost podporuje projekty MSP Klima  paušálním příspěvkem jako podporovatel.

Label_MSPKlima_CO2 neutralni produkt.png
CO2 částečné kompenzace

Společnost kompenzuje část svých emisí CO2 prostřednictvím projektů MPS Klima.

Label_MSPKlima_CO2 neutralni produkt.png
CO2 úplná kompenzace

Společnost kompenzuje veškeré emise CO2 vznikající spotřebou elektřiny, vytápěním a mobilitou zaměstnanců prostřednictvím projektů MSP Klima.

Rádi vypočítáme CO2 stopu vaší společnosti nebo organizace bez závazku a připravíme nabídku na možnosti kompenzace. Za tímto účelem použijte prosím náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujte telefonicky.

Icons-03.png
Icons-04.png
Icons-02.png
bottom of page